Start    < Vad är ventilation
logo

 Vad är ventilation?
För att vi skall kunna vistas i våra lägenheter, lokaler, mm behöver vi frisk luft för att kunna andas. Det finns olika typer av ventilationssystem (se fliken olika ventilationssystem) men i princip skall det utföra samma arbete.

Ventilationssystemet behöver utföra följande arbete:

- Transportera bort förbrukad luft (inandad luft)
- Transportera bort lukter, rök mm
- Transportera bort fuktig luft (kök, badrum, mm)
- Transportera bort övriga oönskade ämnen, ex. radon

Eftersom frånluften skapar ett undertryck i lägenheten kommer automatiskt ny ersättningsluft att sugas in via tilluftsventiler i fönstren. alt. mekanisk tilluft (se under fliken olika ventilationssystem).

CBB Fastighetsteknik AB