Start    < Vad är OVK
logo

 Vad är OVK?

(obligatorisk ventilationskontroll)


För att fastigheters ventilationssystem inte skall bli eftersatta tillsattes en lag 1996 som beskriver hur de olika ventilationssystemen skall fungera samt hur ofta dessa skall besiktigas. Det är för det mesta ingen stor kostnad för en förening och är samtidigt en viktig del i vårt boende då vi tillbringar en stor del i våra lägenheter.

Återkommande besiktning skall utföras med intervall som anges enligt nedan.

Obs! nya regler from 2009.
Källa: Stadsbyggnadskontoret.


Byggnader                                                                               Intervall

Daghem, skolor, vårdlokaler o.d.                                                  3år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader o.d. FT-vent                           3år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader o.d. F-vent                             6år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader o.d. S-vent                             6år

CBB Fastighetsteknik AB