Start    < Olika typer av ventilation
logo

 Olika typer av ventilationssystem
Självdrag

Detta är den äldsta typen av ventilationssystem. Principen är enkel, uppvärmd luft stiger upp genom frånluftskanaler som skapar undertryck i lägenheten/fastigheten, som en effekt av detta sugs frisk luft in genom fönsterventiler och otätheter. Självdragsventilation är väderberoende och fungerar bäst vid den kallare årstiden då skillnaden mellan inne- och utetemperatur är som störst.


Mekanisk frånluft

I det här fallet skapas undertrycket i frånluftskanalerna med hjälp av en mekanisk fläkt, frånluften är konstant alla årstider. Friskluften kommer in via fönsterventiler. Fläkten kan styras på olika sätt ex. tryck, varv eller temp.


Mekanisk till och frånluft

Frånluften (se ovan, mekanisk frånluft).
Tilluften kommer till lägenheterna/fastigheten via en tilluftsfläkt. Tilluften kommer utifrån och passerar först ett filter sedan ett värme- och kylbatteri beroende på om tilluften behöver värmas upp eller kylas ner.


Mekanisk till och frånluft med värmeåtervinning

Frånluften (se ovan mekanisk frånluft).
Tilluften se (ovan mekanisk tilluft).
Den använda och uppvärmda frånluften återvinns via en värmeväxlare innan den släpps ut. Den återvunna värmen kan tex. användas för att värma upp tilluften alt. varmvattnet.


CBB Fastighetsteknik AB