Start    < Företaget
logo

 Företaget
CBB Fastighetsteknik bildades 1986 och har genom åren utfört arbeten inom olika delar av fastighetsskötsel samt ombyggnationer. Vi har t ex. jobbat med följande:

- Generell fastighetsskötsel
- Mindre ventilationsåtgärder
- Större nybyggnationer av ventilationssystem
- Värmesystem
- Kylsystem
- Styr & regler
- Stambyten
- OVK-bes
- Teknisk undersökning ventilationsproblem
- mm

CBBs inriktning idag är följande:

- OVK-bes
- Åtgärder efter OVK-bes
- Injustering av ventilation
- Styr & regler
- Teknisk undersökning av ventilationsproblem
- Service/Serviceavtal
- Okulärbesiktningar

Men CBB jobbar även med ett antal andra yrkesgrupper vilket gör att vi ibland tar ett totalansvar när större arbeten behöver utföras, t ex.

- Inför ett stambyte (fuktmätningar)
- Innan OVK-bes lokaler, lägenheter i souterräng eller källare (radonmätning)
- Återvinningssystem av olika slag
- Kylsystem av olika slag
- Elarbeten
- mm

CBB Fastighetsteknik AB