Start    < Avisering
logo

 Avisering/aviseringslapp
Vi brukar be föreningen/fastighetsägaren att skicka ut ett meddelande till lägenhetsinnehavarna om att vi blivit anlitade till att utföra ventilationsåtgärder i fastigheten.
Ca 1 vecka innan påbörjad etapp aviserar vi sedan samtliga berörda lägenheter och lokaler.

Tryck här för ett exempel på en aviseringslapp

CBB Fastighetsteknik AB